Veřejná sbírka - Konvektomat pro Oázu - byla ukončena

O Z N Á M E N Í
O  UKONČENÍ V E Ř E J N É S B Í R KY
KONVEKTOMAT PRO OÁZU

Vážení,

dovolte nám touto cestou oznámit, že ke dni 25.11.2017 ukončujeme Veřejnou sbírku s názvem Konvektomat pro Oázu.
Všem , kteří jste nám poskytli finanční prostředky s hlubokou úctou děkujeme.
K dnešnímu dni jste přispěli částkou 24.066,- Kč.
DĚKUJEME !!!

V Sokolově 25.11.2017

 

 

Způsob příjmu:                                       Příjem v Kč:

Bankovní účet                                         15.400,- Kč

Pokladničky                                             13.066,- Kč

Prodej předmětů                                       1.500,- Kč

Celkový hrubý výtěžek z veřejné sbírky:   29.966,- Kč